Flexparking

FlexParking skaber parkeringspladser hvor der ikke nogen. Ved at etablere innovative, funktionelle og brugervenlige parkeringsløsninger udnyttes pladsen bedre, så arealer fritstilles til nye grønne områder. FlexParking blev etableret i 2022 og skulle i den forbindelse have udarbejdet strategi samt positionering. I forlængelse heraf skabte vi en ny visuel identitet, som har klædt FlexParking på til mødet med markedet.

Scroll

Løsning

Med det strategiske omdrejningspunkt “Sikkerhed for succes”, skal FlexParking udbygge sin position som den mest erfarne virksomhed på markedet. Vi har givet FlexParking en stemme i et nichepræget marked hvor ærlighed, ydmyghed og faglighed er vigtige værdier. Den visuelle identitet trækker på det visuelle univers man kender fra større industrielle virksomheder i byggebranchen. Logoets tyngde samt sorte og gule farver er med til understrege dette. Den animerede variant af logoet skaber associationer til det innovative og funktionelle.

Vi har lavet:

Kommunikationsstrategi, visuel identitet, idé & koncept, design og animering.